Your Logo
 
Profil společnosti » Naše řešení » Řízení lékové politiky

Řízení lékové politiky

Cílem řízení lékové politiky zdravotnických zařízení je:

  • Minimalizace nákladů na léky na lůžkových odděleních nemocnic
  • Maximalizace zisku při výdeji na recepty v nemocniční lékárně
  • Využití „economies of scale“ (úspor z rozsahu)

Pro podporu řízení lékové politiky nabízí společnost MEDISYSTEMS:

  • Analýza stávajícího stavu lékové politiky
  • Stanovení strategie pro cenové vyjednávání s dodavateli
  • Implementace metodiky pro řízení lékové politiky, využití NeOS
  • Implementace controllingových nástrojů pro sledování dodržování stanovených pravidel pro objednávání a předepisování léků
  • Implementace nástrojů pro reporting