Your Logo
 
Profil společnosti » Naše řešení » Optimalizace nákupu

Optimalizace nákupu

Cílem projektu centralizace nákupu je snížení celkových nákladů na spotřebu léčiv, zdravotnického  a ostatního materiálu jednotlivých zdravotnických zařízení.  Výsledkem projektu je:

  • Snížení nákupních cen
  • Snížení počtu aktivních dodavatelů
  • Snížení nákladů na interní a externí logistické procesy
  • Snížení objemu vázaných finančních prostředků ve skladových zásobách
  • Centrální řízení nákupního procesu a implementace kontrolních mechanizmů

 

Pro úspěšnou realizaci projektu centrálních nákupů nabízíme našim zákazníkům:

  • Provedení analýz a auditů v oblasti nákupu a logistiky
  • Implementaci systému NeOS pro řízení nákupních a logistických procesů
  • Implementaci nástrojů Business Inteligence