Your Logo
 
Profil společnosti » Politika společnosti

Politika společnosti

 

Politiku společnosti vyhlašuje vedení společnosti v souladu s definovanými strategiemi společnosti. Pro řízení společnosti máme implementován integrovaný systém řízením složený ze systémů:

  • Systém managementu jakosti dle ISO 9001:2009 (ČSN EN ISO 9001:2009)
  • Systém managementu bezpečnosti informací dle ISO 27001:2006 (ČSN EN ISO 27001:2006)

 

Politika systému řízení kvality

Společnost MEDISYSTEMS a.s. poskytuje kvalitní služby v oblasti informačních technologií pro segment zdravotnictví. Pro vývoj našich řešení využíváme nejnovějších technologií a znalostí.

Ve vztahu k zákazníkům

Přístup k našim zákazníkům se vždy vyznačuje především posouzením jejich potřeb a nalezením individuálního řešení. Dlouhodobá znalost prostředí segmentu zdravotnictví nám umožňuje poskytovat služby na vysoké profesionální úrovni, neustálé zvyšování kvality a rozšiřování portfolia nabízených produktů a služeb z nás tvoří klíčové partnery pro naše zákazníky. Se zákazníky budujeme oboustranně výhodný dlouhodobý vztah, který je založen na vzájemné důvěře a dobré zkušenosti.

Ve vztahu k vlastníkům a vedení společnosti

Všichni zaměstnanci společnosti se podílí na naplňování vizí a očekávání vlastníků a vedení společnosti

Ve vztahu k zaměstnancům

Uvědomujeme si, že úspěch naší společnosti se odvíjí od kvality našich zaměstnanců. Naší prioritou je budování firemní kultury na principech učící se společnosti. U našich zaměstnanců rozvíjíme pozitivní myšlení, podporujeme týmovou spolupráci a rozvoj osobních kompetencí. Podporujeme odborné i všeobecné vzdělávání našich zaměstnanců.

Realizujeme pružný systém odměňování založený na úspěchu týmu a na výkonu jednotlivce. Nad rámec systému odměňování poskytujeme systém zaměstnaneckých výhod.

Ve vztahu k okolí

Všichni zaměstnanci společnosti vykonávají své pracovní činnosti s maximálním ohledem na ochranu životního a pracovního prostředí.

Politika systému řízení bezpečnosti informací

Zajišťujeme, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny před neoprávněnou manipulací, aby byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup. Zajišťujeme správu informací tak, aby nedošlo k narušení integrity těchto informací. Zajištění shody se smluvními požadavky zákazníků z hlediska ochrany informací je pro nás velkým závazkem a vhodným opatřením eliminovat rizika, týkající se bezpečnosti informací.