Your Logo
 

mediSTREAMSystém mediSTREAM je produktem z oblasti Business Inteligence pro podporu controllingových procesů ve zdravotnictví. Nad stávajícími informačními systémy našich zákazníků budujeme manažerskou nadstavbu podporující manažerské řízení organizace, zejména v oblastech:

 

Sledování nákladů formou ekonomických ukazatelů nad všemi provozovanými informačními systémy

Sledování a řízení materiálových toků zdravotnického zařízení (materiálový controlling)

Identifikace nákladů na konečného spotřebitele v rámci zdravotnického zařízení

Modelování a predikce struktury materiálových nákladů