Your Logo
 
Profil společnosti » Aktuality » Účast v rámci HIT Klastru

Účast v rámci HIT Klastru

HIT KLASTR

HIT klastr je zájmovým sdružení právnických osob. Sdružení reprezentuje právnické  osoby se sídlem nebo místem podnikání na území Královéhradeckého, které podnikají v odvětvích informačních technologií (dále jen „IT“), vysoké školy, střední školy a nestátní neziskové organizace, které se těmito technologiemi zabývají. Sdružení má formu klastrové kooperace s cílem zajistit členům zvýšení konkurenceschopnosti a inovací.

Aktivity HIT klastru ve prospěch členských organizací:

-   Podporuje společné vývojové projekty svých členů.

-   Organizuje vzdělávání zaměstnanců s využitím dotačních programů ze strukturálních fondů ES.

-   Poskytuje poradenství v oblasti dotačních programů ze strukturálních fondů ES.

-   Podporuje společné marketingové aktivity svých členů.

-   Organizuje burzu informací a  disponibilních zdrojů svých členů a zajišťovat řešení poptávky svých členů po    těchto zdrojích.

-   Koordinuje přenos inovačních informací do členské základny.

-   Vytváří řešitelské týmy v oblasti zvyšování kvality vnitrofiremních procesů (např. z oblasti legislativy, organizace a řízení, atd.)

-   Podílí se na vytváření neformálních vztahů mezi pracovníky členských firem.

-   Podporuje obchodní aktivity svých členů.

-   Podporuje průnik členských společností na nové trhy.

Členové HIT Klastru:

AG COM, a.s.                                              www.agcom.cz

ALTEC, a.s.                                                 www.altec.cz

CSF, s.r.o.                                                  www.csf.cz

DERS s.r.o.                                                 www.ders.cz

FG Forrest, a.s.                                           www.fg.cz

GIST, s.r.o.                                                www.gist.cz

GMC Software Technology                            www.gmc.net

Koncept Hradec Králové                               www.koncepthk.cz

MEDISYSTEMS a.s.                                      www.medisystems.cz

MF SERVIS s.r.o.                                         www.mfservis.cz

Ortes, ekonomický servis, s.r.o.                    www.ortes.cz

ORTEX spol. s.r.o.                                       www.ortex.cz

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.     www.ssakhk.cz

CENTRUM Hradec Králové o.p.s.                    www.tchk.cz

T-MAPY spol. s.r.o.                                     www.t-mapy.cz

Univerzita Hradec Králové                            www.uhk.cz

UNI-EPOS, s.r.o.                                        www.nautilus.cz