Your Logo
 
Profil společnosti » HIT KLASTR

HIT KLASTR

HIT klastr je zájmovým sdružení právnických osob. Sdružení reprezentuje právnické  osoby se sídlem nebo místem podnikání na území Královéhradeckého, které podnikají v odvětvích informačních technologií (dále jen „IT“), vysoké školy, střední školy a nestátní neziskové organizace, které se těmito technologiemi zabývají. Sdružení má formu klastrové kooperace s cílem zajistit členům zvýšení konkurenceschopnosti a inovací.