Your Logo
 
Profil společnosti » HIT KLASTR » Aktivity HIT Klastru

Aktivity HIT Klastru

Aktivity HIT klastru ve prospěch členských organizací:

-   Podporuje společné vývojové projekty svých členů.

-   Organizuje vzdělávání zaměstnanců s využitím dotačních programů ze strukturálních fondů ES.

-   Poskytuje poradenství v oblasti dotačních programů ze strukturálních fondů ES.

-   Podporuje společné marketingové aktivity svých členů.

-   Organizuje burzu informací a  disponibilních zdrojů svých členů a zajišťovat řešení poptávky svých členů po těchto zdrojích.

-   Koordinuje přenos inovačních informací do členské základny.

-   Vytváří řešitelské týmy v oblasti zvyšování kvality vnitrofiremních procesů (např. z oblasti legislativy, organizace a řízení, atd.)

-   Podílí se na vytváření neformálních vztahů mezi pracovníky členských firem.

-   Podporuje obchodní aktivity svých členů.

-   Podporuje průnik členských společností na nové trhy.